Informatiu AQuAS
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
Departament de Salut
Agost 2018 #23
Jornada Central de Resultats. Dades 2017

Divendres 14 de setembre de 2018 tindrà lloc la presentació de les dades 2017 de la Central de Resultats. Aquest any comptarem amb la gran novetat de celebrar l'acte a la ciutat de Tarragona.
L'activitat és gratuïta però es requereix inscripció.

Llegiu-ne més

Publicacions

Twitter Imprimeix
Alta | Baixa

Dipòsit legal: DL B 11288-2015

Logotip AQuAS