La reutilització de les dades que el sistema sanitari recull constitueix una font que contribueix a l’avaluació, la planificació i la recerca i innovació en salut. El Programa d'analítica de dades per a la recerca i innovació en salut (PADRIS), com a programa públic i amb les màximes garanties ètiques, normatives i de transparència, respon a aquesta finalitat per donar resposta a les organitzacions que pertanyen al SISCat, als centres de recerca i a les universitats públiques de Catalunya. L'accés a informació de qualitat és un factor clau per excel·lir en recerca i innovació i per a la millora dels serveis de salut. El PADRIS ha de servir perquè els equips investigadors puguin accedir a aquestes dades i puguin desenvolupar projectes de recerca d’utilitat pública que respectin els principis ètics, de transparència i seguretat que beneficiïn la ciutadania.