Avaluació de l'estructura, processos i resultats de les intervencions en salut, analitzant-ne la variabilitat i la qualitat, identificant les millors pràctiques, i fomentant la pràctica clínica òptima i l’ús eficient dels recursos per contribuir a la millora de la qualitat assistencial i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

Des d'aquest àmbit es col·labora amb múltiples projectes de recerca d'àmbit nacional i internacional, així com amb diferents xarxes col·laboratives relacionades amb  l'avaluació de tecnologies sanitàries (RedETS, EUnetHTA, INAHTA, HTAi), la recerca en serveis sanitaris en malalties cròniques (REDISSEC), l'epidemiologia i salut pública (CIBERESP) així com les terminologies i classificacions internacionals (WHO FIC network, Red ibero-americana FCI-RELACSIS).