• Imprimeix

Avaluació econòmica de la prevenció primària de les fractures de maluc per fragilitat: estimació del risc i cost-efectivitat del tractament

Aquest treball es realitza a l'empara del conveni de col·laboració subscrit per l'Institut de Salut Carles III, organisme autònom del Ministeri d'Economia i Competitivitat , i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut, en el marc del desenvolupament d'activitats de la Xarxa Espanyola d'Agències d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions del Sistema Nacional de Salut (SNS), finançades pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Objectius

  • Realitzar una avaluació econòmica de la prevenció primària de les fractures de maluc per fragilitat per resoldre quin és el nivell de risc absolut de fractura de maluc que determina el cost-efectivitat del tractament des de la perspectiva del sistema sanitari públic .

Metodologia

Model de simulació d'esdeveniments discrets que representa el procés d'avaluació del risc i ocurrència de fractures, tenint en compte els costos d'aquests processos. La població del model és una cohort de dones de 60 anys o més. Per a l'estimació dels paràmetres s'han utilitzat diverses fonts d'informació, oficials i d'estudis d'investigació, com ara l'INE o l'estudi CETIR . Les decisions sobre el tractament o la reavaluació del risc s'han basat en l'índex FRAX i s'han buscat els punts de tall òptims del FRAX per distribuir el tractament i les densitometries òssies de la manera més cost-efectiva, és a dir , tractar el mínim de dones que eviti el màxim de fractures de maluc. S'han tingut en compte l'adherència i l'efectivitat del tractament.

Data prevista d'acabament

Juny de 2014.

Equip de recerca

L'equip de treball està format per investigadors de l'AQuAS i del Servei d'Epidemiologia i Avaluació de l'Hospital del Mar-IMIM.

Per a més informació us podeu adreçar als investigadors principals:

 

Data d'actualització:  10.02.2014