• Imprimeix

Projecte EQ-5D-Y KIDSCREEN digital

La recollida d'informació sobre qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS) a partir de les tecnologies de la informació i comunicació en salut (TICS) sembla ser un dels avenços més prometedors en el futur pròxim. La innovació en l'àrea de salut en els últims anys es concentra en gran part a l'àrea de les TICS, encara que sembla menys dirigida a la població infantil. Aquest fet resulta una paradoxa ja que és una de les poblacions que més es podria beneficiar de l'ús de les TICS. La potencial utilitat d'aplicar mesures de QVRS infantil a través de TICS es podrà analitzar en el seguiment de casos, en l'avaluació de l'efectivitat de les intervencions, i en l'ús clínic diari. Una de les barreres que ha hagut fins ara per a l'ús d'aquestes mesures en la pràctica clínica és buscar el temps i l'espai perquè els pacients contestin en paper a la consulta, la posterior entrada a base de dades, i la necessitat de programari estadístic per aplicar algoritmes complexos de puntuació. En canvi les versions digitals són una bona forma de solucionar aquests problemes.

El present projecte s'ha posat en marxa per tal de desenvolupar la versió digital de l’Euroqol 5D infantil i d'adolescents (eEQ-5D-Y) i el KIDSCREEN (eKidscreen). Es tracta d'un estudi coordinat amb altres tres institucions de l'Estat espanyol sobre la versió espanyola de l'Euroqol 5D, i ha estat presentat des del CIBER de Epidemiología y Salud Pública i finançat pel Fondo de Investigaciones Sanitarias en el període 2013-2015.

Objectius

  • Desenvolupar la versió digital dels qüestionaris EQ-5D-Y (eEQ-5D-Y) i KIDSCREEN (eKIDSCREEN) allotjades en web.
  • Comparar les puntuacions i les propietats psicomètriques de les versions digital i en paper de l'eEQ-5D-Y.
  • Comparar les puntuacions i les propietats psicomètriques de les versions digital i en paper del eKIDSCREEN.
  • Analitzar l'associació entre els estats de salut de l'eEQ-5D-I i els ítems de l'eKIDSCREEN (mapping).
  • Avaluar l'impacte de l'ús de l'eEQ-5D-Y i l'eKIDSCREEN en la pràctica clínica pediàtrica especialitzada en problemes crònics de salut infantil com la diabetis tipus I.

Metodologia

L'estudi es desenvoluparà en tres fases. En la primera fase es desenvoluparà el disseny web i el programa per crear la versió digital dels instruments i es durà a terme l'estudi pilot per valorar la factibilitat del seu ús i resoldre els problemes operatius en la seva aplicació.

En la segona fase s'administraran els instruments en escolars des de 3r curs fins a 6è curs d'educació primària i des de 1r curs fins a 4t curs d'educació secundària obligatòria i batxilllerat de totes les escoles públiques de Palafolls (Girona), que incloguin nens i nenes amb edats entre 8-18 anys, els pares hagin signat el consentiment per participar-hi i ells/elles hi acceptin participar voluntàriament. S'administraran dues versions del qüestionari (paper i digital) i es durà a terme un disseny creuat perquè l'administració sigui en paper o via web alternativament de cada qüestionari.

En la tercera fase es durà a terme un estudi longitudinal en nens i adolescents diabètics tipus I amb un grup d'intervenció i un grup control. Se seleccionaran nens i nenes i adolescents controlats en els següents centres: Germans Trias i Pujol de Badalona, Corporació Sanitària Maresme-La Selva de la província de Girona, i Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Es planteja un disseny d'assaig clínic amb un període de seguiment de dotze mesos en ambdós grups. L'assignació al grup intervenció o control en cada institució serà aleatòria.

En el grup d'intervenció, abans de cada visita trimestral, es contactarà amb el pacient i s'enviarà un recordatori perquè el nen/nena empleni els qüestionaris via web dins de les 48 hores prèvies a la consulta. En el grup de control s'administrarà un qüestionari amb temàtica no relacionada amb la salut i que no serà comentat en les visites.

La intervenció consistirà en la discussió dels resultats de QVRS amb el nen/nena, fent èmfasi en les dimensions en què la puntuació sigui pitjor que la de la població general, comentant les preocupacions i problemes relacionats amb la malaltia, el tractament, els problemes psicosocials, i les possibles solucions. Es recolliran les incidències i els resultats en fitxes de control de cada visita . El grup de control rebrà la intervenció habitual. El qüestionari del grup de control s'analitzarà un cop que s'hagi completat el treball de camp de l'estudi.

En el present projecte se segueixen les directives nacionals i internacionals (codi deontològic, declaració d'Hèlsinki ), així com la normativa legal sobre la confidencialitat de les dades (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ). Se sol·licitarà el consentiment informat als pares dels participants en les fases 2 i 3 del projecte. La recollida i la transferència de les dades es durà a terme seguint normes estrictes de seguretat i encriptament de dades. Aquest projecte ha rebut l'informe favorable de la comissió d'investigació de l'AQuAS i del CEIC de la Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques-Parc de Salut Mar.

Data prevista d'acabament

Desembre de 2015.

Equip d'investigació

L'investigador principal del subprojecte present és Luis Rajmil, de l'AQuAS.
La investigadora principal del projecte coordinat és Montserrat Ferrer, de l'IMIM-Institut de Recerca Parc de Salut Mar.
La resta de l'equip investigador del subprojecte està formada per 10 investigadors pediatres endocrinòlegs dels hospitals participants, a més dels investigadors participants internacionals Ulrike Ravens-Sieberer (Universitat d'Hamburg, Alemanya) i Hein Raat (Universitat de Rotterdam, Holanda).

Data d'actualització:  08.04.2014