• Imprimeix

Registre de traumatismes greus a Catalunya (TraumCat)

Al novembre de 2011 el Servei Català de la Salut va dictaminar una Instrucció en que determinava les bases pel reordenament de l’assistència als pacients amb traumatismes greus (politraumatisme) al territori de Catalunya.

Dins el marc d’aquesta Instrucció es contemplava la creació d’un registre que permetés avaluar els diferents aspectes relacionats amb l’atenció a aquests pacients i els resultats d’aquesta atenció. En aquesta línea, es va crear el Registre de traumatismes greus a Catalunya (TraumCat) que recull dades de la totalitat del procés assistencial, entre elles informació sobre la identificació del pacient, les característiques de l’accident, l’assistència prehospitalària i la hospitalària inicial, diagnòstics, procediments, complicacions durant l’ingrés, l’itinerari assistencial i l’estada hospitalària. A més, s'hi afegeixen indicadors específics per a mesurar la qualitat assistencial.

El TraumCat es va implantar de forma definitiva a l’octubre de 2012. Actualment participen en la codificació 18 centres, disposant de més de 4.000 registres de pacients politraumàtics (desembre 2014), tant adults com pediàtrics. Es tracta d’una iniciativa coordinada des del Servei de Traumatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona. Des del 2014 l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) participa en l’anàlisi de les dades del registre.

 Els objectius del registre de traumatismes greus a Catalunya (TraumCat) són:

 • Avaluar els diversos factors que envolten l'atenció al pacient amb politraumatisme i els seus resultats.
 • Identificar oportunitats de millora en l'atenció als pacients amb politraumatisme.
 • Possibilitar la valoració de l’impacte de canvis en el sistema de trauma del territori.
 • Transmetre de forma periòdica informació sobre els resultats als professionals i gestors sanitaris.

Es farà un primer informe que reculli la informació acumulada des de l’inici del registre fins a finals de 2014 (juliol 2012–desembre 2014) analitzant les dades de forma global, per regió sanitària i per hospital, i diferenciant la població adulta de la pediàtrica.

Posteriorment, a partir de 2015 es faran informes semestrals.

De forma específica s’analitzaran els següents aspectes:

•    Anàlisi de la qualitat de les dades: cobertura i exhaustivitat
•    Descripció dels pacients registrats
•    Característiques de l’accident: epidemiologia i qualificació econòmica
•    Assistència prehospitalària  
•    Atenció hospitalària inicial
•    Diagnòstics, procediments i complicacions
•    Itinerari assistencial i estada hospitalària
•    Mortalitat
•    Indicadors predefinits de qualitat assistencial

 • Hospital de Bellvitge
 • Hospital Clínic
 • Hospital de Sabadell
 • Hospital Vall d’Hebron
 • Hospital Josep Trueta
 • Hospital Mútua de Terrassa
 • Hospital Sant Joan de Déu
 • Hospital de Sant Pau
 • Hospital del Mar  
 • Hospital Germans Trias i Pujol
 • Hospital Althaia
 • Hospital Arnau de Vilanova
 • Hospital de Granollers
 • Hospital de Mataró
 • Hospital Verge de la Cinta
 • Hospital Sant Camil
 • Hospital Sant Joan
 • Hospital de Vic
 • Laura Muñoz (persona de contacte): lmunyoz@gencat.cat - AQuAS

Mireia Espallargues: mespallargues@gencat.cat - AQuAS
Jorge Arias: jariasdelatorre_ext@gencat.cat - AQuAS
Olga Martínez: omartinezcruz@gencat.cat - AQuAS
Lluís Espinosa: espinosa@catsalut.cat - Consorci Sanitari de Barcelona. CatSalut
Salvi Prat: sprat@clinic.ub.es - Hospital Clínic de Barcelona
Eva Balcells: evabalce@clinic.ub.es - Hospital Clínic de Barcelona

Data d'actualització:  01.08.2016