• Imprimeix

Avaluació de la qualitat dels serveis sanitaris

Avaluació de l'estructura, processos i resultats de les intervencions en salut, analitzant-ne la qualitat, identificant les millors pràctiques en l'àmbit clínic, treballant estretament amb els professionals del sistema de salut, i fomentant la pràctica clínica òptima i l’ús eficient dels recursos. Especial menció mereix l’avaluació de nous models assistencials o de provisió de serveis en l'àmbit de l'atenció a la cronicitat i l'atenció integrada.