• Imprimeix

Consensus prescripció infermera

Fa uns mesos l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) va signar un conveni de col·laboració amb el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) per portar a terme un estudi sobre Consensus Prescripció Infermera, juntament amb l’empresa Onsanity.

Aquest projecte s'inicia el gener de 2017 i la data prevista d'acabament és gener de 2018.

Objectiu

L'objectiu és recollir l'opinió dels professionals sobre el futur desplegament de la prescripció infermera per part dels professionals de la salut implicats en aquest procés a tot Catalunya.

En aquest projecte està previst demanar la col·laboració de tots el professionals vinculats a la prescripció infermera a Catalunya (de forma principal infermeres/infermers, metgesses/metges i farmacèutiques/farmacèutics) a través dels principals proveïdors i patronals de salut.

Metodologia

Consensus Prescripció Infermera vol mesurar el grau de consens, potencialment entre tots els professionals implicats en la prescripció infermera, mitjançant la participació en una enquesta basada en la metodologia Health Consensus.

Aquest projecte inclou dues fases.

Fase 1. Es va definir el model i continguts que es van treballar a una 1a onada de consens amb la participació de 376 professionals de dos centres d'atenció primària (Castelldefels i Baix Llobregat). 

Fase 2. Es convidarà a tots/es els professionals vinculats a la prescripció infermera a tot Catalunya que treballen a centres públics del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) i centres de salut privats a través dels proveïdors i patronals de salut. Es demanarà la col·laboració de forma principals d’infermeres/infermers, metgesses/metges, farmacèutiques/farmacèutics amb perfils d’assistència en salut com gestió i planificació.

Equip de treball

Consensus Prescripció Infermera és una iniciativa en què cooperen: Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, Col·legi Oficial Infermeres i Infermers de Barcelona, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Onsanity i Universitat Politècnica de Catalunya.

El projecte compta amb el suport de les entitats següents: Associació Catalana d'Entitats de Salut, Associació Catalana de Llevadores, Associació Catalana de Recursos Assistencials, Consorci Sanitari i Social de Catalunya, Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Departament de Salut, Institut Català de la Salut, Servei Català de la Salut, Unió Catalana d'Hospitals.

Persona de contacte a l’AQuAS: Vicky Serra Sutton, sociòloga PhD. (vserra@gencat.cat).

Espai referències i documents clau

Definició de prescripció infermera: Segons el Consell de Col·legis d'Infermeres/ers de Catalunya, la prescripció infermera implica la capacitat de seleccionar i indicar tècniques i consells (repòs, exercici físic, exercicis respiratoris, consells antitabac, d’alimentació, repòs), productes sanitaris (apòsits, bosses d'ostomies, bolquers) o fàrmacs (analgèsics, antiinflamatoris, antisèptics, antifúngics, preparats tòpics), en benefici i per satisfer les necessitats de salut de les persones subjectes de les nostres cures durant la nostra pràctica professional, sota criteris de bona pràctica clínica i judici clínic infermer que són atorgats per les nostres competències. Al marge de la seva definició, cal assenyalar que el marc normatiu actual contempla que, de forma autònoma, les infermeres/ers podran indicar, usar i autoritzar la dispensació de tots aquells medicaments no subjectes a prescripció mèdica així com els productes sanitaris, mitjançant la corresponent ordre de dispensació, que està pendent de desenvolupament a través del Servei Català de la Salut.

Referència: Jodar G, Cuixart N, Zabaleta E. Reflexiones sobre la prescripción enfermera en el ámbito de la atención primaria de salud. Aten Primaria 2009;41:335-8.

Data d'actualització:  22.06.2017