• Imprimeix

Xarxa d'Investigació en Serveis de Salut en Malalties Cròniques-REDISSEC (Expt. RD16/0001/0010)

La xarxa de recerca en serveis de salut en malalties cròniques (REDISSEC) està construïda en base a 3 grans qüestions:  

1.- el repte de gestionar el fenomen de la cronicitat,

2.- la necessitat de disposar de més i millor informació i,

3.- l’obligació d’incrementar la capacitat investigadora en polítiques i serveis sanitaris a Espanya.

Després d’una primera etapa (2013-2016) de recerca col·laborativa el 2017 s’obté novament finançament per continuar les línies endegades amb una nova proposta de programes de treball.

Actualment la xarxa està conformada per 14 grups de recerca en serveis sanitaris de 8 CCAA diferents.

 

Objectius

Els objectius de la REDISSEC s’emmarquen en dos programes:

Programa 1: La caracterització de la cronicitat i l’avaluació de l’acompliment  i les polítiques sanitàries en la cura dels pacients crònics.

AQuAS participa en la realització dels Atles de Variacions de la Pràctica Mèdica a nivell estatal  (hospitalitzacions potencialment evitables o qualitat de l’atenció en diabetis i actualització d’altres ja disponibles com els de cirurgia ortopèdica i traumatològica ) i l’elaboració  dels Atles de variacions i qualitat del SISCAT específics per a Catalunya per a malalties cròniques; concretament en cirurgia oncològica digestiva amb l’objectiu d’identificar i descriure les variacions injustificades en aquestes patologies cròniques.

AQuAS lidera, mitjançant un projecte FIS de recerca col·laborativa amb altres grups de la REDISSEC, l’avaluació de l’atenció que reben els pacients crònics a hospitals mitjançant la identificació d’indicadors a partir d’una revisió de la literatura, i la seva selecció i priorització a partir de grups focals amb pacients i cuidadors i consens extens amb professionals.  Està previst fer una anàlisi de benchmarking amb aquells indicadors disponibles a les bases de dades del SISCAT així com els indicadors propis dels hospitals participants.

En el marc del Registre d’Artroplàsties de Catalunya (RACat) focalitza la seva activitat en definir indicadors de qualitat dels processos i resultats, desenvolupar instruments de visualització interactius (plataforma de visualització de resultats i mapes de fluxos de pacients) i difondre els resultats del registre tenint especial interès el tema del comorbiditat en els resultats de supervivència de les pròtesis o l’anàlisi de la relació entre volum (activitat realitzada en artroplàsties per cada centre) i resultats quant a risc de revisió.  

Programa 2: Efectivitat i cost-efectivitat en la cura dels pacients crònics

AQuAS treballa especialment en l’avaluació d’intervencions, programes o polítiques basades en la salut electrònica i la salut mòbil (ehealth/mHealth). S’ha publicat un marc teòric avaluatiu i s’ha realitzat una cerca exhaustiva de dominis i indicadors per a que formin part d’un instrument que permetrà l’avaluació d’aquestes aplicacions. Addicionalment, AQuAS té activitat en l’avaluació de l’efectivitat comparada d’altres tecnologies (productes sanitaris) en diverses malalties cròniques  i l’avaluació de programes i polítiques en l’atenció a la cronicitat i l’atenció integrada 

Activitats destacades

 • VI Jornada anual REDISSECC prevista pel 25 d’octubre de 2018 a Madrid, el tema central del qual serà ‘Implementation research’.
 • Programa de mobilitat: promou la mobilitat del personal de la xarxa amb estades en centres preferiblement, però no exclusivament, pertanyents a la mateixa.
 • Formació: la xarxa ha dissenyat i imparteix el curs Experto en investigación en Servicios en salud y enfermedades crónicas. Formació on-line (500h) amb la Universitat de Alcalá.

Equip de treball

Membres actuals del grup (Grup 5)

 • Ariño Blasco, Sergio (Fundació Privada Hospital Asil de Granollers)
 • Barbaglia Navarro, Maria Gabriela (Agència de Salut Pública de Barcelona)
 • Carrion Ribas, Carme (Universitat Oberta de Catalunya)
 • Escarrabill Sanglàs, Joan  (Hospital Clínic de Barcelona)
 • Espallargues Carreras, Mireia (Investigadora Principal, AQuAS)
 • Espaulella Panicot, Joan (Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic - Consorci Hospitalari de
 • Vic)
 • Muñoz Ortiz, Laura (AQuAS)
 • Nadal Braque, Núria (Institut Català de la Salut)
 • Paredes i Costa, Eugeni Joan (Centre de Salut Ciutat Jardí del Institut Català de la Salut)
 • Puigdomènech Puig, Elisa (AQuAS)
 • Robles Muñoz, Noemí (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Roger Casals, Núria (Consorci Hospitalari de Vic)
 • Roura Poch, Pere (Consorci Hospitalari de Vic)
 • Smith, Kayla Ellen (AQuAS)
 • Tebé Cordomí, Cristian (Institut d'Invesigació Biomèdica de Bellvitge)

Persones de contacte:

Finançament

Entitat finançadora
Instituto de Salud Carlos III
Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación

Import de l'ajut
99.845 euros

Aquest projecte està cofinançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). "Una manera de hacer Europa" 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Data d'actualització:  01.08.2017