• Imprimeix

Registre d'artroplàsties de Catalunya (RACat)

Les artroplàsties de maluc i genoll són procediments quirúrgics efectius que milloren la qualitat de vida dels pacients, incrementen la seva capacitat funcional i redueixen el dolor. Tot i això, el recanvi tecnològic que existeix i la manca d'informació a llarg termini de molts dels models de pròtesis disponibles pot suposar l'entrada al mercat de models amb resultats per sota de l'esperat. 

La majoria de registres existents a l'actualitat es van fer a iniciativa de les societats científiques, tot i que el finançament és en general públic. Malgrat que els objectius de cadascun dels registres existents han estat enunciats de forma diferent, tots es podrien resumir en: avaluació i difusió dels resultats amb la finalitat de contribuir a la millora de la qualitat assistencial. Els registres suecs de maluc i genoll van ser els primers a ser implementats al llarg dels anys 70 i a partir de llavors han anat desenvolupant-se registres a d'altres països. 

El Registre d'artroplàsties de Catalunya (RACat) va sorgir per iniciativa de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT), del CatSalut-Servei Català de la Salut i de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), essent aquesta última l'encarregada de la gestió del projecte.

Destaquem