• Imprimeix

Avaluació de tecnologies sanitàries

Avaluació de tecnologies sanitàries amb l'atenció posada en tot el seu ventall de tecnologies, des de les més convencionals (productes i equipaments, procediments, proves diagnòstiques) a les tecnologies combinades i co-dependents o aquelles de caràcter organitzatiu, aportant informació adient basada en el coneixement científic per a la presa de decisions (clíniques, de cobertura de prestacions, de gestió i planificació) quant a eficàcia, efectivitat, seguretat, eficiència, i conseqüències en els àmbits organitzatiu, ètic, social o legal principalment.