• Imprimeix

Atles de variacions

En el marc d'un sistema sanitari públic complex i amb una àmplia distribució de recursos i població pel territori, conèixer les taxes d'utilització de diferents condicions clíniques i procediments quirúrgics des d'una perspectiva poblacional, ens ha d'oferir un nou i ric punt de vista per a l'avaluació de serveis sanitaris.

Aquest projecte té com a referent l'Atlas de Variaciones en la Práctica Médica (Atlas VPM), un projecte coordinat pel Dr. Enrique Bernal de l'Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, en el qual participen les 17 comunitats autònomes. Atlas VPM és una iniciativa de recerca que busca descriure com les poblacions utilitzen i són ateses pel sistema de salut a l'Estat espanyol amb l'objectiu d'informar sobre la seva qualitat, eficiència i equitat per al seu millor govern.