• Imprimeix

Atles de variacions en la cirurgia oncològica digestiva: càncer d'estómac (2005-2016)

El  càncer d'estómac ocupa actualment el segon lloc en freqüència entre els càncers de l'aparell digestiu. Tot i que la seva incidència és molt variable entre països, en els últims anys ha baixat en els països del primer món. El tractament quirúrgic segueix sent la principal opció a considerar per a tots els pacients amb càncer d'estómac potencialment curables.

L'objectiu de l'atles és identificar i descriure la variabilitat en les hospitalitzacions per cirurgia de càncer d'estómac.

Podeu consultar la metodologia utilitzada per fer l'atles en la secció Objectius, metodologia i equip de treball.

L'equip de treball està format per Laura Muñoz (contacte: lmunyoz@gencat.cat), Mireia Espallargues i Joan MV Pons, de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). També  han col·laborat en l'elaboració d'aquest atles: Josep Maria Borràs, Julieta Corral i Josep Alfons Espinàs, del Pla director d’oncologia del Departament de Salut; Roger Pla, del CatSalut; i Cristian Tebé, de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

Hi ha poca variabilitat en la cirurgia de càncer d'estómac i només s'identifica una variabilitat remarcable en els majors de 80 anys. S'observa un patró costa-interior en els primers anys que desapareix a mesura que passa el temps.

La reordenació de l'atenció oncològica d'alta especialització, portada a terme a partir de 2012, no sembla haver afectat en l'accés a aquest tipus d'intervenció en funció de l'àrea de residència del pacient, i tampoc als seus resultats en termes de mortalitat intrahospitalària i posthospitalària (fins a 90 dies postalta).

  • Explorar en un futur possibles factors que puguin estar influint en aquesta (encara que poca) variabilitat.
  • Actualitzar periòdicament aquestes anàlisis introduint nous indicadors de resultats (mortalitat a més llarg termini, recidives, etc.) i variables d'ajust (nivell econòmic, estadificació o gravetat de la malaltia, qualitat de la cirurgia, etc.) a mesura que puguin estar disponibles en els sistemes d'informació.
  • Explorar els factors que poden estar explicant el patró costa-interior en el cas que aquest patró segueixi present, atès que la tendència sembla que és a desaparèixer.
Data d'actualització:  30.07.2018