• Imprimeix

Anàlisi de les variacions de la pràctica clínica

Anàlisi de la variabilitat en els procediments/pràctiques o morbiditats d'interès i les interrelacions entre malalties/condicions, utilització, demanda, disponibilitat de recursos i estils de pràctica clínica amb l'objectiu d'identificar, descriure i reduir la variabilitat que pugui resultar en un major benestar, qualitat i valor dels recursos disponibles.

 

Atles de variacions

Es pretén analitzar les variacions en la pràctica clínica mitjançant l'anàlisi d'àrees petites (ecològica) dels procediments/pràctiques o morbiditats d'interès i fer anàlisi de les interrelacions entre malalties/condicions, utilització, demanda, disponibilitat de recursos i estils de pràctica clínica. Aquesta anàlisi també es durà a terme mitjançant estudis de variabilitat a partir d'anàlisi de dades individuals. Es tracta d'una anàlisi generalment de caràcter descriptiu de la variabilitat i que també pot permetre generar hipòtesis per a estudis posteriors.

Atles de qualitat

En aquest cas es tracta de portar a terme l'avaluació dels resultats en els elements (indicadors) de l'estructura i del procés que afavoreixen una major efectivitat de les intervencions sanitàries, siguin del tipus que siguin, incorporant també la perspectiva o experiència dels malalts. Especial menció mereix l'avaluació de nous models assistencials o de provisió de serveis en l'àmbit de l'atenció a la cronicitat mitjançant el desenvolupament d'indicadors de qualitat assistencial.