L'avaluació i la maximització de l'impacte de la innovació requereixen expertesa en el desenvolupament de noves mètriques, la identificació de necessitats no cobertes, el foment de la participació de l’usuari final i l’ús de dades massives. La compra pública d’innovació i la compra basada en valor són eines al servei de l’adopció d’innovació i permeten també acumular coneixement en benefici dels resultats del sistema.

L'àmbit d’innovació impulsa activitats i projectes d'innovació en les àrees d’activitat pròpies de l’Agència i dona suport a l'adopció i implementació generalitzada d'innovacions per part de les entitats del SISCAT per afavorir la millora dels resultats en salut, la qualitat de l'atenció i la seguretat dels pacients i professionals. El rol de l’AQuAS en l’àmbit de la innovació, per tant, es circumscriu a totes aquelles iniciatives que, com agència de qualitat i avaluació, poden facilitar l’adopció de la innovació per part del sistema i els seus integrants.

Així mateix, l'AQuAS col·labora amb el CIMTI.cat per impulsar iniciatives innovadores en l'àmbit de la salut i valoritzar tecnologies mèdiques i de ciències de la vida per posar-les al servei del sistema català de salut i de la recerca.