• Imprimeix

Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI.cat)

L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) -mitjançant un acord entre el Departament de Salut i la Fundació Leitat- col·labora amb el Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya (CIMTI.cat) per impulsar iniciatives innovadores en l'àmbit de la salut i valoritzar tecnologies mèdiques i de ciències de la vida per posar-les al servei del sistema català de salut i de recerca. 

CIMTI.cat té la missió de generar noves solucions d'alt impacte social en l'àmbit dels dispositius mèdico-tecnològics a partir d'iniciatives disruptives i incrementals d'abast internacional. CIMTI.cat aglutina el coneixement de clínics i tecnòlegs per ajudar els organismes d'investigació a aconseguir que l'excel·lència en la recerca es reflecteixi en excel·lència en innovació.

L’AQuAS col·labora, participa i vetlla pel correcte funcionament dels processos d'avaluació i implementació dels projectes del CIMTI.cat realitzant-ne el seguiment científic i tècnic periòdic que calgui, i participa en el Consell Assessor. L'AQuAS també participa en la definició del Pla estratègic del CIMTI.cat i en fomenta la utilització en el sistema català de salut.

La metodologia de treball de CIMTI.cat s'inspira en el model dissenyat pel Consortia for Improving Medicine with innovation & Technology (CIMIT) de Boston.

Data d'actualització:  10.01.2018