• Imprimeix

DECIPHER PCP

Distributed European Community Individual Patient Healthcare Electronic Record.

DECIPHER-PCP

DECIPHER és un projecte cofinançat per la Unió Europea i inclòs dins del 7è programa marc de la Comissió Europea (FP7) que es va iniciar el febrer de 2013 i que tindrà una durada de 36 mesos.

DECIPHER suposa un gran pas endavant en els models i processos de compra pública existents. Per primera vegada, diverses administracions sanitàries europees s'associen en un consorci per definir, conjuntament amb els proveïdors tecnològics, les solucions tecnològiques segons les necessitats dels sistemes sanitaris.

Amb el projecte DECIPHER es passa d'un model de compra basat en les tecnologies disponibles al mercat a un model fonamentat en les necessitats dels sistemes sanitaris.

L'objectiu del projecte DECIPHER és llançar un procés de compra pública precomercial d’àmbit europeu que atregui a les millors empreses tecnològico-sanitàries perquè participin en el desenvolupament d'una solució mòbil per permetre transaccions segures per accedir a les dades sanitàries dels pacients de la Unió Europea més enllà de l'àmbit de les seves fronteres.

DECIPHER contribuirà d'aquesta manera a generar aplicacions interoperables desenvolupades sobre una plataforma europea i integrades en dispositius mòbils que permetin un accés segur a la informació sobre la prescripció de fàrmacs, les urgències sanitàries o l'examen de resultats de salut i altres informacions sanitàries.

El Consorci DECIPHER està format per diferents institucions dins de la Unió Europea.

Catalunya 


Finlàndia
 


Itàlia
 


Regne Unit


L'AQuAS portarà la coordinació i avaluació del projecte i de les tecnologies desenvolupades i serà també l'encarregada de llançar el procés de licitació en nom de TicSalut, TRUSTECH i ESTAV Centro.

El Consorci presentarà una proposta conjunta de compra pública innovadora per atraure les millors companyies tecnològiques europees per participar en la identificació i el desenvolupament d'aplicacions innovadores en l'àmbit de la salut.

Aquesta solució s'adreçarà en concret a vetllar pel maneig a termini llarg de pacients amb malalties cròniques en l'àmbit de l'atenció primària i les urgències mèdiques.

El 25 de juny de 2014 s'ha posat en marxa un procés de compra pública precomercial per valor de 900.000 euros, iniciativa que serà cofinançada per la Unió Europea dins del 7è programa marc de la Comissió Europea (FP7). El termini de licitació finalitzarà el 25 d'agost de 2014.

Es pretén que la nova aplicació disposi d'un entorn amigable que permetrà una atenció mòbil més eficient i segura a pacients en els estats membres de la Unió Europea.

El procés de compra pública precomercial serà executat en tres fases competitives consecutives a les quals es presentaran les companyies tecnològiques que vulguin aplicar-hi. Els millors prototipus seran analitzats i les seves especificacions seran utilitzades per a la licitació que s'adreçarà a la comercialització i el desplegament d’aquestes innovacions en els països associats.

D'aquesta manera la compra pública precomercial serà utilitzada més intensivament per promoure la innovació. Un altre objectiu d'aquest projecte és, en conseqüència, desenvolupar i demostrar l'efectivitat d'aquesta aproximació per donar resposta a les necessitats de la ciutadania i les administracions sanitàries.

Per a més informació sobre el paper de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya en aquest projecte, podeu contactar amb Rossana Alessandrello (ralessandrello@gencat.cat).

 


Data d'actualització:  02.07.2013