• Imprimeix

INSPIRE

International Network Supporting Procurement of Innovation via Resources and Education.

Inspire

El projecte INSPIRE (International Network Supporting Procurement of Innovation via Resources and Education) genera i recopila –mitjançant una plataforma web– informació i materials divulgatius d'utilitat per als diferents actors per afavorir el coneixement i la utilització pràctica dels processos de compra pública precomercial (CPP).

INSPIRE s'adreça especialment a àrees de salut com són:

 • eHealth
 • Envelliment actiu entre la gent gran
 • Promoció de la vida independent
 • Autogestió de les activitats quotidianes per a persones amb discapacitats.
 • Crear una xarxa i una comunitat d'autoritats contractants per promoure la demanda d'innovació posant l'èmfasi a compartir i disseminar el coneixement i l'evidència existent sobre contractació en procediments innovadors procedent dels projectes europeus.
 • Facilitar la introducció de noves tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i serveis basats en la prestació de serveis sanitaris amb el suport de l'evidència i de nous models de negoci.
 • Fomentar la vinculació entre els processos de contractació en innovació i els capitals de risc per superar les barreres que poden dificultar l'arribada de finançament extern a projectes innovadors, especialment en les fases de prototipus i comercialització.

Dos anys (octubre 2013-octubre 2015).

 • Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
 • Nordic Healthcare Group. Finlàndia (centre coordinador del projecte)
 • BITECIC Ltd del. Regne Unit
 • The European House Ambrosetti. Itàlia
 • RESAH-idf "Réseau des acheteurs hospitaliers d’Ile de France". França
 • Bundesbeschaffung BBG. Àustria


El projecte INSPIRE forma part del 7è Programa Marc de Recerca de la Comissió Europea.

Si voleu més informació sobre el projecte, podeu contactar amb Rossana Alessandrello (coodinadora AQuAS del projecte INSPIRE): ralessandrello@gencat.cat 

 

Data d'actualització:  06.03.2014