• Imprimeix

MAGIC

Mobile Assistance for Groups and Individuals within the Community Stroke Rehabilitation.

MAGIC

L'AQuAS és membre del Consorci que desenvolupa el projecte. Procediment de licitació obert fins al 9 de desembre de 2016.

El projecte MAGIC (Mobile Assistance for Groups and Individuals within the Community Stroke Rehabilitation) pretén transformar la prestació de serveis sanitaris i socials a pacients que han patit un ictus. El seu objectiu és l'aplicació de noves tecnologies per apoderar els pacients i millorar els resultats de les intervencions de tractament rehabilitador, maximitzant el nivell d'independència funcional dels pacients després de sis mesos d'haver patit un ictus, segons els indicadors del Modified Rànquing Score i l'Índex de Bartel.

MAGIC és un projecte de la Comissió Europea que durà a terme un procés de compra pública precomercial (Pre-Commercial Procurement PCP) centrat en el desenvolupament de solucions basades en les TIC que milloren el benestar dels pacients i optimitzen les possibilitats de recuperació postictus.

Els processos de PCP es basen en la provisió i el desenvolupament de solucions innovadores abans que estiguin comercialment disponibles.

L'AQuAS és membre del Consorci MAGIC. BSO d'Irlanda del Nord és l'entitat que lidera i coordina el projecte. Altres participants són Health and Social Care Board, the Public Health Agency, Invest NI and the University of Ulster. Altres membres implicats procedeixen de l'Estat espanyol, Irlanda, Itàlia, Finlàndia, Luxemburg i Dinamarca. El projecte s'executarà en tres fases durant 52 mesos finalitzant al setembre de 2019.

Data límit per a la licitació: 9 de desembre 2016.

Data d'actualització:  19.10.2016