• Imprimeix

RITMOCORE

Arrhythmias monitoring and comprehensive care.

RITMOCORE és un dels principals projectes de compra pública de solucions innovadores en salut actualment en curs a la Unió Europea amb finançament del programa Horizon2020. El projecte proposa l'evolució en el tractament de pacients amb bradicàrdies que necessiten un marcapassos. L'enfocament proposat promou un model integral d'atenció que inclou:

  1. L'apoderament dels professionals de primària i la integració assistencial a través de l'intercanvi d'informació.
  2. El monitoratge remot de marcapassos.
  3. El monitoratge domèstic dels signes vitals utilitzant sensors, aplicacions mòbils i dispositius innovadors disponibles al mercat per a fomentar l'activació del pacient.
  4. El foment de l'alineament d'objectius entre tots els actors involucrats (proveïdors, metges, gerències d'hospitals i pacients).


Per tal d'aconseguir aquests objectius, RITMOCORE prepararà un concurs públic conjunt entre diversos hospitals tot proposant passar d'una compra convencional dels dispositius a una prestació de serveis innovadors, incloent-hi: centre de suport per al control remot dels marcapassos, lliurament d'informació predefinida a tots els actors implicats i professionals assistencials, integració i monitoratge de signes vitals a casa i suport a l'activació del pacient. El servei es basa en un model de risc compartit entre l’hospital i l’entitat proveïdora.

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau exerceix el rol de comprador principal en el grup de compradors, format també pel Liverpool Heart and Chest Hospital NHS (Regne Unit), Elisabeth-TweeSteden Hospital (Holanda) i Azienda Regionale Unica Sanitaria de la regió Marche (Itàlia).

Destaquem

Web del projecte RITMOCORE: compra pública centrada en les persones

Blog AQuAS, maig 2018. Entrada elaborada per Marcel Olivé Elias.

Data d'actualització:  24.05.2018

Informació relacionada