• Imprimeix

Projectes internacionals

La internacionalització i la presència de l'AQuAS i el sistema de salut català en escenaris internacionals tenen un objectiu múltiple:

  • Incrementar la visibilitat com a referent del sector.
  • Afavorir les capacitats prospectives de l'AQuAS per tenir a l'abast altres experiències d'àmbit europeu/global.
  • Establir xarxes i relacions d'intercanvi de coneixement i per compartir projectes.


Aquests objectius es tradueixen en estratègies com:

  • La participació activa en les xarxes i grups de treball internacionals en àmbits d'expertesa de l'AQuAS, com l'avaluació de tecnologies sanitàries i serveis sanitaris, registres sanitaris, atenció integrada i atenció a la cronicitat, sobrediagnòstic, decisions compartides, ehealth i mhealth, analítica de dades i compra pública d'innovació.
  • El lideratge i la participació en consorcis de projectes europeus.
  • El foment simultani de la participació d'altres entitats del sistema de salut en propostes i projectes.
  • La disseminació dels projectes d'àmbit internacional i els documents elaborats per l'AQuAS, tot produint materials i productes multilingües.
  • La col·laboració amb d'altres institucions del camp de la salut d'àmbit internacional per a l'intercanvi d'experiències i coneixements.

 

Accés a l'històric de projectes internacionals.