• Imprimeix

ACT@Scale

Advancing Care Coordination and Telehealth deployment at Scale.

Web ACT@Scale

ACT@Scale és un projecte de recerca finançat per la Unió Europea en el marc del programa Horitzó 2020. Diferents regions d’Europa, la indústria i institucions acadèmiques analitzen de forma conjunta la transformació dels serveis sanitaris en relació amb l'atenció integrada i amb el telemonitoratge. ACT@Scale pretén consolidar i escalar les millors pràctiques identificades en l'atenció integrada i el telemonitoratge i que aquestes siguin transferides a altres regions europees.

País Basc, Dinamarca, Països Baixos, Escòcia, Alemanya i Catalunya són regions que aporten un total de 15 programes innovadors i referents en bones pràctiques de salut. Aquest projecte està coordinat per Philips Healthcare.

Catalunya participa amb cinc bones pràctiques:

 • Programa d’atenció al pacient crònic, de Badalona Serveis Assistencials
 • Atenció sociosanitària, de MUTUAM
 • Atenció al pacient fràgil, del Parc Sanitari Pere Virgili
 • Atenció al pacient crònic complex, de l’Hospital Clínic de Barcelona
 • Promoció de l’activitat física, de l’Hospital Clínic de Barcelona

Així mateix participen The School of Health Sciences de Londres (Regne Unit), The University Medical Centre de Groningen (Països Baixos), The Centre for Connected Health and Social Care (Irlanda del Nord), The Aristotle University of Thessaloniki (Grècia), la Universitat de Würzburg (Alemanya), la University of Hull (Escòcia) i l’IDIBAPS (Catalunya).

 

L’objectiu general és identificar, transferir i escalar bones pràctiques en relació amb l’atenció integrada i el telemonitoratge per obtenir un impacte real en les persones amb malalties cròniques o gent gran, amb la reducció de la mortalitat i la millora de la qualitat de vida.

Els objectius específics són:

 • Visualitzar els processos i progressos en la maduració dels programes que formen part del Projecte.
 • Analitzar i desenvolupar coneixement per a la generació de bones decisions de salut.
 • Desenvolupar guies de bones pràctiques de salut amb indicadors optimitzats.
 • Transferir les bones pràctiques apreses a altres regions.

 

La metodologia de treball es fonamenta en els cicles de millora i aprenentatge, coneguda com a PDSA (Plan-Do-Study-Act) on es pretén millorar algunes àrees de bones pràctiques, com:

 1. Gestió del canvi.
 2. Estratificació, inclusió de pacients i adaptació dels serveis.
 3. Sostenibilitat i models econòmics.
 4. Apoderament de la ciutadania.


Es realitza la recollida de dades anuals per a l’avaluació tant dels resultats d’implementació de les bones pràctiques com de l’eficàcia i eficiència.

Montse Moharra (investigadora): mmoharra@gencat.cat

Tomàs Salas (investigador): tomas.salas@gencat.cat

Núria Rodríguez (investigadora): nrodriguezv@gencat.cat

Data d'actualització:  21.03.2018

Informació relacionada