• Imprimeix

EUnetHTA Joint Action 3

eunethta_article

Les institucions europees que realitzen avaluacions de tecnologies sanitàries (ATS) tenen molts objectius comuns i, en conseqüència, oportunitats de col·laboració conjuntes. L'any 2010 va iniciar-se la primera Joint Action EUnetHTA amb l'objectiu de maximitzar el valor d'aquestes potencials sinergies sota la perspectiva de sostenibilitat i d'avaluació excel·lent de les tecnologies sanitàries, incloent-hi l'anàlisi de dominis com: la definició del problema de salut i la pràctica actual, l'efectivitat, la seguretat, l'anàlisi d'avaluació econòmica o de costos, els aspectes organitzatius, etc. És indubtable el creixent interès en aquestes tasques, i el 2016 va començar la tercera iniciativa europea amb aquest marc de treball.

Les línies de treball principals transversals del projecte són les de coordinació, comunicació/disseminació i avaluació, agrupades per paquets de treball (work-packages, WP1, WP2 i WP3, respectivament). D'altra banda, els objectius principals dels paquets de treball tècnics del projecte són:

  • WP4: produir ATS conjuntes tot generant un context de millora contínua i col·laborativa i facilitant la seva implementació nacional i regional, així com desenvolupar un sistema de detecció, selecció i priorització de tecnologies sanitàries de cara a ser avaluades.
  • WP5: establir ponts i superar les mancances entre pacients, cuidadors, desenvolupadors de tecnologies, propietaris de registres, productors d'ATS i usuaris d'ATS. En aquesta línia, es pretén ajudar a generar evidència adequada durant el cicle de vida de les tecnologies sanitàries, desenvolupar eines per ajudar a aconseguir dades d’alta qualitat i, per tant, ajudar al fet que siguin rellevants per a la presa de decisions.
  • WP6: desenvolupar i establir una gestió de qualitat de la col·laboració en ATS d'àmbit europeu, tot col·laborant i donant guies científiques i eines metodològiques per aconseguir millorar l'eficiència del treball conjunt.
  • WP7: facilitar la utilització i implementació en entorns nacionals, regionals i locals de les eines i informació generades a EUnetHTA.


Algunes de les línies actuals de treball específiques d’AQUAS a la Joint Action se centren en la cooperació amb: 

  1. El context del WP2: definir una base de dades per a l'enfortiment de la comunicació i disseminació dels productes derivats de la Joint Action. 
  2. El context del WP4: actualitzar periòdicament la base de dades POPdatabase d'avaluacions de tecnologies sanitàries planificades per part de les diferents agències d'ATS europees. Així mateix, AQUAS realitza revisions dedicades de les avaluacions fetes per altres agències d'àmbit europeu sobre productes sanitaris o procediments mèdics –ja siguin formalitzats com a “Joint assessments" o "Collaborative assessments"–, i CatSalut col·labora conjuntament a l'hora de fer-ne sobre fàrmacs.
  3. El context del WP5: ajudar a la definició i pilotar l'"Standards Registries Tool", una eina per poder valorar l'adequació de registres de dades per la seva utilització en ATS. El pilot que portarà a terme l'AQUAS estarà lligat al Registre d'artroplàsties de Catalunya (RACat). Així mateix, es participa en el procés d'"Early Dialogues", tant CatSalut en l'àmbit dels fàrmacs com l'AQUAS en l'àmbit d'altres tecnologies sanitàries. 
  4. El context del WP7: col·laborar en l'anàlisi del coneixement sobre l'ús, l'impacte i la implementació de les ATS en l'àmbit europeu.

EUnetHTA JA3 agrupa el treball de 78 organitzacions de 29 països amb l'objectiu d'afavorir un millor accés de la ciutadania europea a les tecnologies sanitàries. En concret, l'objectiu d'aquesta tercera edició és definir i implementar un model sostenible per a la cooperació científica i tècnica en l'avaluació de tecnologies sanitàries a Europa. La cooperació voluntària entre i dintre de les institucions nacionals i regionals resulta essencial en aquesta Joint Action.

Emmanuel Giménez García:  emmanuel.gimenez@gencat.cat

Mireia Espallargues: mespallargues@gencat.cat

Marta Millaret: mmillaret@gencat.cat

Mercè Obach (Servei Català de la Salut): mobach@gencat.cat

Jillian Reynolds: jmreynolds@gencat.cat

Data d'actualització:  15.11.2018