• Imprimeix

m-RESIST

Mobile Therapeutic Attention for Pacients with Treatment Resistant Schizophrenia.

m-RESIST

m-RESIST és un projecte de recerca i d'innovació finançat per la Unió Europea en el marc del programa Horitzó 2020:  gestió de salut i malaltia: participació ciutadana i mHealth.

Es tracta del primer projecte europeu de salut mòbil (mHealth) adreçat a desenvolupar un programa terapèutic per a les persones amb esquizofrènia resistent al tractament, implicant als pacients i cuidadors en la gestió de la malaltia.

Israel, Hongria i Catalunya són els llocs on es duran a terme els pilots de l'estudi en pacients amb diagnòstic d'esquizofrènia.

Aquest projecte està coordinat per la Fundació TIC Salut Social i l'encapçala clínicament l'Hospital Sant Pau i tecnològicament l'institut de recerca iMinds de Bèlgica. Així mateix, hi participen 12 entitats de 7 països diferents.

Desenvolupar un sistema innovador d'mHealth per al maneig de la malaltia que permeti la participació activa dels pacients en el procés terapèutic i gestió de la seva malaltia.

m-RESIST es convertirà en un avenç per a la millora i l'optimització del procés de presa de decisions clíniques.

El  disseny, el desenvolupament i la prova del sistema m’Resist, com també del seu programa terapèutic (PT) constarà de les etapes següents:

 • Dissenyar el PT m-RESIST
 • Crear el  PT y el sistema de m-RESIST
 • Provar el sistema i PT en voluntaris sans
 • Provar el sistema m-RESIST  i el PT en pacients esquizofrènics resistents al tractament
 • Avaluar l'impacte d'm-RESIST a l'organització amb mètodes qualitatius i quantitatius i analitzar els efectes sobre el procés de treball, en l'estructura i en la cultura de l'organització:
  • Col·lecció de variables quantitatives i qualitatives sobre l'impacte a l’organització
  • Anàlisi dels efectes sobre el procés de treball, en l'estructura i en la cultura de l'organització.
 • Fundació TicSalut
 • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Parc Sanitari Sant Joan de Déu
 • The Gertner Institute for Epidemiology & Health Policy Research (Israel)
 • Oulun Yliopisto (Finlàndia)
 • iMinds VZW (Bèlgica)
 • IBM Global Services España SA
 • Athens Technology Center SA (Grècia)
 • Semmelweis Egyetem (Hongria)
 • Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
 • AB.ACUS SRL (Itàlia)
 • Institute of Communication and Computer Systems (Grècia)

Cari Almazan (investigadora): calmazan@gencat.cat
Johanna Caro Mendivelso (investigadora): jmcaro@gencat.cat
Vincenzo Alberto Vella (investigador): vincenzo.vella@gencat.cat


 

Data d'actualització:  25.10.2018