• Imprimeix

SUSTAIN: Sustainable tailored integrated care for older people in Europe

El projecte SUSTAIN és una iniciativa del programa europeu Horizon2020.

Sustain Logo

L'objectiu global del projecte europeu SUSTAIN "Sustainable tailored integrated care for older people in Europe" és descriure, comparar, avaluar i implementar estratègies de millora en els diferents models o experiències d'atenció integrada domiciliària a la gent gran. Així mateix, es busca l'objectiu d'assegurar que les millor iniciatives d'atenció integrada en aquest àmbit siguin aplicables i adaptables a d'altres sistemes sanitaris i regions europees.

Per dur-ho a terme s'avaluaran les necessitats de salut, d'atenció sanitàries i socials d'aquest tipus de població, assegurant que sigui una atenció centrada en el pacient, orientada a la prevenció, l'eficiència, la seguretat i la sostenibilitat.

En aquest projecte la definició de gent gran comprèn els ciutadans i ciutadanes europeus de 65 i més anys amb múltiples necessitats tant de tipus assistencial com socials en tractar-se d'un grup d'atenció complexa que requereix de més assistència a mesura que s'incrementa l'edat.

L'AQuAS tindrà la missió específica d'aportar dades sobre l’atenció integrada sanitària i social de dues iniciatives ja existents en el territori amb les quals se seguirà col·laborant com ja s’ha fet en el marc dels projectes d’avaluació de l’atenció a la cronicitat i el d’avaluació de models col·laboratius entre atenció social i sanitària de Catalunya:

  • PCC/MACA/Geriàtrics: Pacient crònic complex/Pacient amb malaltia crònica avançada/Pacient geriàtric (Consorci Hospitalari de Vic/ Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic)
  • Integració d’atenció primària i sanitària i social a Sabadell (Unitat de Gestió Integral (UGAP) Sabadell Nord, Institut Català de la Salut i Serveis Socials de l’Ajuntament de Sabadell)

També es col·laborarà amb el Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC) del Departament de Salut, en el marc del PIAISS (Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària).

SUSTAIN és un projecte que ha estat aprovat en la convocatòria H2020-PHC-2014-two-stage. Topic: PHC-23-2014 (Developing and comparing new models for safe and efficient, prevention oriented health and care systems).

L'AQuAS s'incorpora al nou projecte europeu SUSTAIN sobre atenció integrada a gent gran on col·laborarà en diferents grups de treball

L'atenció integrada es defineix com una sèrie d'iniciatives i actuacions que busquen estructurar i coordinar l'atenció dels pacients en l'àmbit domiciliari per tal de millorar els resultats de salut al mateix temps que es produeix una utilització més adequada dels serveis sanitaris.

En aquest model assistencial, el pacient ha de ser el centre de l'atenció. Cal implicar-lo en la presa de decisions i en la planificació del procés assistencial tot tenint en compte les seves necessitats individuals.

Mitjançant l'atenció integrada, el pacient pot rebre la provisió de múltiples serveis intervencions en què participen, de manera coordinada, professionals de diverses disciplines.

Per més informació sobre el projecte i sobre el paper de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, podeu contactar amb:

Jillian Reynolds: jmreynolds@gencat.cat
Lina Masana: lina.masana@gencat.cat
Mireia Espallargues: mespallargues@gencat.cat

Data d'actualització:  27.09.2018