• Imprimeix

Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya

L'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya és l'instrument de què s'ha dotat el sistema sanitari català per recollir l'esforç de les organitzacions per innovar en diferents àmbits de gestió.

La missió de l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya és ser un espai per promoure la participació dels professionals i dels centres sanitaris en la identificació, valorització i visibilitat de les experiències innovadores en l'àmbit de la gestió sanitària que s'estan desenvolupant al sistema sanitari català.

La identificació d'aliances estratègiques i la internacionalització de l'Observatori mitjançant acords de col·laboració amb altres iniciatives similars o centres experts en innovació són algunes de les línies en les quals es treballa actualment.

Quins són els principals productes de l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS)?

L'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS) disposa un lloc web propi. En aquest portal hi trobareu:

  • Un repositori amb les experiències innovadores que s'estan desenvolupant en les organitzacions del sistema de salut de Catalunya.
  • Una comunitat virtual d'innovació que funciona com a espai de participació i col·laboració de les organitzacions i els professionals a la qual podreu registrar-vos i accedir-hi.
  • Un espai dedicat a recomanacions sobre millors pràctiques.
  • Un repositori d'aliances estratègiques que s'estan desenvolupant entre les organitzacions del sistema de salut de Catalunya.

La certificació de les experiències innovadores i la identificació de millors pràctiques

L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) s'encarrega també d'emetre un certificat de qualitat a les experiències innovadores que han realitzat una autoavaluació de qualitat i que han tingut un impacte elevat en les seves organitzacions.

Alhora, l'AQuAS és l'encarregada de realitzar el procés continu d'identificació dels trets diferencials i resultats de les millors experiències del sistema sanitari català per tal de promoure la seva extensió al conjunt del sistema i emetre recomanacions sobre millors pràctiques.

Data d'actualització:  10.01.2014