• Imprimeix

Registre CICAT

Logo CICat

El registre CICat és un registre sanitari que deriva de l'antic Sistema Online d'Informació de l'Ictus Agut que recollia la informació dels casos d'ictus isquèmics tractats amb teràpies de reperfusió. L'actual CICat, en marxa des del 2016, inclou el subconjunt de dades del Sistema Online d'Informació de l'Ictus Agut i la resta de casos d'ictus agut gestionats en el marc del sistema de Codi ictus de Catalunya.

El sistema de Codi ictus (SCI-Cat) és un protocol d'actuació urgent que comprèn un conjunt de mesures a posar en marxa quan un pacient que entra en contacte amb la xarxa assistencial té, o és sospitós de tenir, un ictus agut. L'objectiu del SCI-Cat és prioritzar al màxim la resposta del sistema sanitari a fi que el pacient rebi en el mínim temps, i dins els intervals establerts, les mesures diagnòstiques i terapèutiques apropiades en els diferents punts de la xarxa assistencial adscrits a la xarxa del SCI-Cat.