La Central de Resultats de Recerca, eix principal del SARIS, és un exercici de retiment de comptes i transparència sobre de l’ús responsable dels recursos que s’inverteixen en el sistema de R+D en salut català.

La Central de Resultats de Recerca té tres àmbits:

  • Centres i instituts de recerca, en el qual es presenten els resultats assolits pels diferents centres de recerca biomèdica i instituts d'investigació sanitària de Catalunya amb l'objectiu de retre comptes de la inversió pública en recerca i facilitar una presa de decisions transparent i corresponsable en polítiques i gestió de recerca i innovació de Catalunya.
  • Convocatòries, en el qual es presenta el procés d’avaluació de la convocatòria PERIS anual i el retiment de comptes dels recursos i oportunitats en recerca en el marc del sistema assistencial i com incideix en millorar la salut.
  • Instantànies d’impacte de la recerca, en el qual es presenten casos d’impacte de la recerca catalana i es dona visibilitat a exemples de recerca que ha sigut transformadora.


Aquest retiment de comptes es dissenya per informar els òrgans planificadors del Departament de Salut que han de prendre les decisions sobre els plans anuals d’activitats i els plans financers del PERIS, i també els altres actors del sistema de recerca i el sistema sanitari. 

Documentació

Instituts i centres. Dades 2014-2015 (Versió actualitzada octubre de 2017)

Sistema d’Avaluació de la Recerca i la Innovació en Salut. Central de Resultats de Recerca; 2017.

Convocatòries PERIS. Any 2017

Sistema d’Avaluació de la Recerca i la Innovació en Salut. Central de Resultats de Recerca; 2017.

Jornada de Resultats i Impacte de la Recerca en Salut

Presentació del 28 de juny de 2017.

La recerca en salut mou a Catalunya més de 500 milions d'euros en dos anys

Nota de premsa del Departament de Salut, 28/06/17.

Data d'actualització:  27.06.2017

Informació relacionada