• Imprimeix

Avaluacions ex-ante de convocatòries de recerca

L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) porta a terme el procés de gestió de l'avaluació dels projectes científics que es presenten a les convocatòries següents: