• Imprimeix

Convocatòries PERIS 2016-2020

L'AQuAS, a través de l'àrea de Recerca, és l’encarregada de gestionar l'avaluació de les convocatòries d'ajuts en recerca i innovació del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2016-2020.

El PERIS, aprovat pel Govern el juny del 2016, és un instrument de planificació i coordinació que defineix les línies generals de la recerca i innovació en salut del Departament de Salut per als propers anys. El Pla contempla una convocatòria anual específica d'ajuts de la recerca.

Les convocatòries són de concurrència competitiva pública per tal de garantir la màxima transparència en l'adjudicació de recursos entre els diferents actors.

Segona convocatòria PERIS 2018-2020

L'edició de 2018 desplega quatre accions instrumentals per permetre:

  • Incorporar científics als grups de recerca dels centres sanitaris.
  • Facilitar la dedicació de la recerca de professionals sanitaris dels hospitals i centres d’atenció primària.
  • Posar en marxa projectes de recerca orientats a necessitats de salut de la ciutadania, amb èmfasi a la salut mental.


L'objectiu de la convocatòria 2018 és prioritzar l'impuls del talent i l'ocupabilitat i programes de coneixement d'excel·lència.

El procés d’avaluació ex-ante permet una gestió eficaç i eficient dels recursos pressupostaris. L'assignació de fons públics i la selecció de les propostes finançades es fa tenint en compte criteris cientificotècnics que responen als principis de concurrència competitiva i d'avaluació transparent. L'avaluació es realitza en comissions tècniques d'avaluació independents.

En una segona fase, el sistema d'avaluació de la recerca i innovació en salut (SARIS) també té com a objectiu reforçar el seguiment cientificotècnic i l’economicofinancer ex post de totes les actuacions, per recollir i analitzar els resultats, els impactes i les disfuncions de les diferents actuacions englobades en el marc del PERIS.

En aquest marc, la Central de Resultats de recerca elabora informes anuals basats en criteris objectius i mètriques acceptades internacionalment com a indicadors de l’impacte real en la millora dels processos assistencials i de millora de salut de la població.

Informació relacionada

Data d'actualització:  16.08.2017

PERIS 2017