• Imprimeix

Convocatòries Recerca Clínica i Serveis Sanitaris

La convocatòria pas a pas

L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), juntament amb el Departament de Salut i el Catsalut, han promocionat la recerca mitjançant la Convocatòria de Recerca Clínica i en Serveis Sanitaris des del 1996 fins al 2008 de manera biennal.

L'objectiu de la Convocatòria ha estat finançar els treballs els resultats dels quals puguin ser útils en el procés de presa de decisions a qualsevol nivell del sistema i que contribueixin a resoldre les incerteses plantejades als diferents professionals sanitaris en la seva pràctica diària. L'AQuAS ha gestionat l'avaluació dels projectes que s’hi han presentat.

El procés de gestió i avaluació de la convocatòria comprèn diferents fases i, en conjunt, té una durada d'uns cinc anys.

En un primer període s'inicia la identificació i priorització de temes amb la publicació del call for topics, es continua amb la publicació de la Convocatòria i, finalment, l'avaluació i resolució dels projectes atorgats. Aquest procés pot comprendre entre onze i catorze mesos.

Amb l'inici dels projectes de recerca, de durada variable (entre dos i tres anys), comença el segon període, en què es realitzen les avaluacions de les memòries científiques parcials i final dels projectes.

Finalment es realitza la presentació pública dels resultats obtinguts en una jornada científica. Els resultats també es disseminen mitjançant la publicació de la memòria científica de la convocatòria.

Des del 2008, i amb la voluntat de retre comptes de la responsabilitat social assumida, s'ha dut a terme el Projecte ISOR (impacte social de la recerca) per avaluar l'impacte de la recerca finançada. De les lliçons extretes d'aquest estudi d'avaluació, se n'ha definit l'estratègia per a futures convocatòries.

 

  • Edicions de la Convocatòria

    Memòries científiques i informes sobre el procés de les convocatòries, des de la primera edició de 1996 fins al 2008.

Data d'actualització:  21.11.2014

Informació relacionada