• Imprimeix

Avaluacions ex-post de l'impacte de la recerca

ISOR

La "ciència de la ciència" és una nova disciplina en expansió que s'interessa en la mateixa ciència i innovació, els ecosistemes de recerca i una efectiva gestió de fons de recerca. Entendre "què funciona" en finançament de recerca és fonamental per a la construcció d'economies i societats sòlides basades en el coneixement. La importància de l'avaluació de l'impacte social de la recerca és palès en la mesura que les organitzacions requereixen retre comptes dels fons públics o donacions filantròpiques invertides en recerca, en la mesura que es vol promoure la recerca en àrees específiques i en la mesura que es vol distribuir els recursos per optimitzar-ne els retorns i maximitzar el valor de la inversió en recerca.

Si bé històricament els grups pioners en aquesta disciplina se situen a Gran Bretanya i Canadà, darrerament la pràctica avaluativa de la recerca s'ha ampliat a la resta de l'Amèrica del Nord, la resta de països anglosaxons i Escandinàvia. El Projecte ISOR (impacte social de la recerca) ha estat pioner havent avaluat deu anys de convocatòries de recerca clínica i en serveis sanitaris a Catalunya, l'impacte de la recerca biomèdica finançada a través de La Marató de TV3, i darrerament l'impacte de la recerca espanyola en salut mental en la presa de decisions clíniques i sanitàries.