• Imprimeix

Impacte de la Convocatòria de Recerca Clínica i en Serveis Sanitaris

Des de l'any 1996, i amb caràcter biennal, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha dut a terme set convocatòries en els àmbits de la recerca clínica i serveis sanitaris.

L'objectiu d'aquest projecte és avaluar l'impacte en l'avenç en el coneixement i la presa de decisions informada dels projectes finançats mitjançant la Convocatòria de Recerca Clínica i en Serveis Sanitaris. 

Per dur a terme aquestes avaluacions, s'han creat les eines següents:

  • Qüestionari d'impacte de les convocatòries AQuAS.
  • Indicadors ROI aplicats a les convocatòries AQuAS.
  • Qüestionari d'accions de transferència.
  • Guió d'entrevistes semiestructurades

 

Destaquem

Edicions de la convocatòria

Memòries científiques i informes sobre el procés de les convocatòries, des de la primera edició de 1996 fins al 2008.

Data d'actualització:  29.01.2013