• Imprimeix

Impacte de La Marató de TV3

L'any 2006, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) va publicar l'estudi "Avaluació de l'impacte de La Marató de TV3 en la recerca biomèdica a Catalunya" que va tenir per objectiu la descripció del retorn o impacte que han tingut els més de 30 milions d'euros que la ciutadania ha donat a La Marató de TV3 durant les seves 10 primeres edicions.

Per dur-ho a terme es van crear models per mesurar no només la contribució específica al cos de coneixements de la ciència (resultats primaris), sinó també avenços en el procés de recerca, beneficis per a les institucions dedicades a l'activitat científica i impactes polític, administratiu, sanitari i econòmic.

Finalment el model utilitzat va aportar una visió integral dels resultats de la recerca, tot donant llum a retorns freqüentment intangibles. D'altra banda, es va comptar amb informació detallada sobre la potencialitat dels resultats per a la millora de la recerca, de procediments assistencials i/o de la salut de les persones que en el futur poden donar pas a estudis en profunditat.

Data d'actualització:  29.01.2013