• Imprimeix

Impacte de la recerca espanyola

En aquest projecte s'ha volgut explorar, des d'una orientació top-down, els diferents camins en què una especialitat de recerca pot arribar a la seva aplicació. L'ús de guies de pràctica clínica (GPC) ha estat considerat en altres estudis com un indicador de resultat intermedi entre la recerca i l'anàlisi de l'evidència científica, d'una banda, i la presa de decisions i les accions que aquestes determinen, d'una altra. L'objectiu ha estat examinar el procés de transferència del coneixement a la pràctica clínica a través de les cites de documents científics a les GPC, específicament en els trastorns mentals.

En el treball es fa una primera anàlisi de la producció científica, a partir de les referències bibliogràfiques recollides en les GPC i segons uns indicadors que permeten avaluar-ne la producció, abast i qualitat. En una segona fase s'analitza un subgrup de les publicacions referenciades en les GPC amb major impacte bibliomètric, on s'explora amb més detall el contingut i la metodologia emprada en aquests treballs.

Data d'actualització:  29.01.2013