• Imprimeix

Transferència del coneixement

S'entén per accions de transferència les accions que promouen un traspàs de la recerca a la pràctica i s'implementin adequadament per garantir que els nous coneixements arribin als pacients o a la població a la qual s'adrecen.

Sovint es parla de "gap" o "buit" que hi ha entre la ciència i la realitat. Això es deu a la indefinició de les rutes a través de les quals el coneixement passa a l'acció o implementació. Tanmateix, en totes les especialitats de les ciències de la salut els resultats científics es poden “transferir” en diversos àmbits: el científic, el d'aplicació professional (clínica, sanitària, planificació i mercat de béns i serveis) i el social o poblacional. En tots tres, la comunicació o transferència n'és el factor clau. Les interaccions entre diferents actors es donen en una xarxa heterogènia on interactuen una multiplicitat de partícips que persegueixen objectius diferents. La transferència del coneixement no és responsabilitat única dels recercadors, però tanmateix la seva contribució és essencial.

Dins del Departament de Salut, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha adoptat un paper proactiu en la tasca d'afavorir la transferència del coneixement a la pràctica clínica i sanitàra. D'altra banda, també s'ha fet una primera aproximació a les característiques de les accions de transferència dutes a terme pels investigadors de la Convocatòria en Recerca Clínica i en Serveis Sanitaris.

Data d'actualització:  29.01.2013