El repositori d'Instantànies de Recerca neix amb l’objectiu de voler apropar al públic general els impactes socials que té la recerca biomèdica realitzada a Catalunya.

Aquest repositori difon, valida, mostra i emmagatzema exemples de resultats de recerca que hagin tingut un impacte social.

El registre vol ser una eina transparent de mesura i avaluació orientada a la ciutadania ja que promou un més ampli i millor coneixement dels resultats de la recerca, proporciona l'evidència de com aquesta recerca s’ha implementat en la pràctica, alhora que apropa la recerca realitzada als centres de recerca biomèdics catalans a la ciutadania.

S'entén per impacte social de la recerca tots aquells beneficis reals experimentats dels resultats de la recerca per una àmplia gamma de beneficiaris, incloent a les persones, organitzacions, comunitats, regions o altres entitats. Aquests beneficis poden estar relacionats amb la influència real de la recerca en les decisions que afecten els sistemes de salut, la pràctica clínica, la gestió sanitària i/o pública; amb la millora de la salut i el benestar social; o en promoure beneficis econòmics en la societat.

En una fase inicial, s'identifica recerca que s’hagi aplicat en el món sanitari (sistemes de salut, la pràctica clínica, la gestió sanitària i/o pública...). L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya coordina aquest procés en col·laboració amb els centres de recerca biomèdics catalans.

La recerca es prioritza segons uns criteris ben establerts: implementació de la recerca, influència real, i nivell d’aportació dels resultats a l’aplicació.

Per a cadascuna de les instantànies prioritzades es realitza un díptic amb informació sobre: de què va la recerca, els resultats aconseguits, com es beneficien els ciutadans (on s’ha implementat), com s’ha comprovat l’impacte, i informació sobre els investigadors que han realitzat la recerca. Tots aquests apartats es descriuen en un llenguatge planer per al públic. La informació recopilada és enviada i validada pels propis investigadors.

Logo ISOR

L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) disposa d'un equip especialitzat en avaluar l'impacte social de la recerca (Grup ISOR) però tothom pot fer-nos arribar comentaris o suggeriments.

Si coneixeu alguna recerca que s’hagi aplicat a la pràctica, us convidem a proposar-la-hi. La vostra proposta serà valorada i, si escau, inclosa al repositori d’Instantànies de Recerca.

Podeu contactar amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic: recerca.AQuAS@gencat.cat

Data d'actualització:  28.12.2016