• Imprimeix

Sistema d'avaluació de la recerca i innovació en salut (SARIS)

Document SARIS

El sistema d'avaluació de la recerca i innovació en salut (SARIS) és un instrument estratègic de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut per al desenvolupament, seguiment i avaluació del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2016-2020. L'objectiu primari del SARIS és avaluar la recerca i la innovació en salut que es promou en el marc del PERIS 2016-2020 durant el seu desplegament. Els objectius secundaris són: avaluar per retre comptes, avaluar per millorar l'impacte a través de l’anàlisi, motivació i implicació.

El model d'avaluació del SARIS va més enllà de l'avaluació descriptiva: incorpora elements que permeten la millora durant el desplegament i, per tant, la transformació a partir de la implicació i motivació dels agents del PERIS. D’això en diem avaluació responsable, ja que incorpora elements clau de la Carta de Roma sobre recerca responsable: governança, implicació (engagement) i obertura; i també en diem avaluació transformadora perquè incorpora possibilitats de canvi i millora durant el procés de desplegament del PERIS.

Accediu al document del Sistema d'avaluació de la recerca en salut (SARIS). Avaluació responsable [PDF]

Monogràfics del SARIS

Els monogràfics SARIS van destinats a decisors, professionals i públic no especialitzat amb l’objectiu d’analitzar temes d’actualitat al voltant de la recerca en salut que permetin estimular i fomentar la reflexió.