• Imprimeix

Apixaban en la prevenció de l'ictus i l'embòlia sistèmica en pacients amb fibril·lació auricular no valvular

Informe i dictamen del Programa d'harmonització farmacoterapèutica de medicaments en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària.

Les incerteses sobre la seva seguretat i l'elevat cost de la nova teràpia fan que el seu ús es limiti a situacions concretes. Apixaban constitueix una alternativa adequada als antagonistes de la vitamina K (AVK) en pacients amb hipersensibilitat o contraindicació específica als AVK; pacients en tractament amb AVK en els quals no és possible mantenir el control de l'INR dins del rang terapèutic (2-3) malgrat un correcte compliment; i pacients en els quals no es pot monitorar adequadament l'INR.

El seu ús és adequat en situacions concretes

Punts clau

  • Apixaban és el segon inhibidor directe del factor Xa autoritzat a Espanya en la prevenció de l'ictus i de l'embòlia sistèmica en pacients adults amb fibril·lació auricular no valvular.
  • Apixaban ha demostrat superioritat enfront de warfarina en una variable combinada formada per ictus o embòlia sistèmica en pacients amb fibril·lació auricular i almenys un factor de risc cardiovascular. Aquest benefici observat ha estat a compte de la reducció dels ictus hemorràgics.
  • Apixaban presenta un risc inferior d'hemorràgies greus que warfarina. Cal confirmar aquests resultats en condicions de pràctica clínica habitual.
  • La pauta recomanada d'apixaban és 5 mg dues vegades al dia. A diferència de warfarina i acenocumarol, no necessita controls periòdics de l'INR ni els ajustos de dosi corresponents.
  • Apixaban requereix un ajust de dosi en pacients que presentin almenys dues de les següents característiques: edat ≥80 anys, pes corporal ≤60 kg o creatinina sèrica ≥1,5 mg/dl (133 micromol/l). També cal ajustar la dosi en cas d'insuficiència renal greu (aclariment de creatinina [ACr] 15-29 ml/min) i no es recomana el seu ús en cas d'ACr.
  • Apixaban presenta un menor nombre d'interaccions alimentàries i farmacològiques (si bé no està exempt d'elles).
  • No es disposa d'un antídot específic, fet que dificulta el seu maneig en cas d'anticoagulació excessiva o en situacions d'urgència. 
  • No es disposa de comparacions directes entre apixaban i altres nous anticoagulants orals aprovats per a la mateixa indicació (dabigatran i rivaroxaban) i les comparacions indirectes presenten limitacions a causa de les diferències entre els tres estudis principals. 
  • Apixaban constitueix una alternativa adequada als antagonistes de la vitamina K (AVK) en pacients amb hipersensibilitat o contraindicació específica als AVK, en pacients en tractament amb AVK en els quals no és possible mantenir el control de l'INR dins del rang terapèutic (2-3) malgrat un correcte compliment, i en pacients en els quals no es pot monitorar l'INR de forma adequada. 
Data d'actualització:  13.03.2014