• Imprimeix

Marc laboral i plantilla

Conveni Col·lectiu

Mitjançant la Resolució TRI/3927/2006, de 7 de juliol es disposa de la inscripció i la publicació de l’Acord d’adhesió de l’empresa Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques al Conveni col·lectiu de treball del personal laboral del Servei Català de la Salut per als anys 2004-2006 (codi de conveni núm. 0813002).

Des d'aleshores s'ha registrat davant el Departament de Treball, els corresponents Acords de continuïtat d'adhesió de l'AQuAS al conveni col·lectiu del Servei Català de la Salut.

Relació de llocs de treball de l'AQuAS

Informació d'alts càrrecs

Convocatòries: accés i resolució

Comitè d'empresa

Pendent de constitució

Data d'actualització:  03.11.2015