• Imprimeix

Eficàcia de la cirurgia ginecològica robòtica comparada amb cirurgia laparoscòpica

Informe de la Xarxa Espanyola d'Agències d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions de l'SNS.

Les intervencions quirúrgiques són una opció de maneig per a diverses condicions ginecològiques benignes i malignes. Els sistemes assistits per robot s'empren en cirurgies generals, urològiques, ginecològiques i cardiotoràciques des de la dècada dels noranta. Actualment encara és punt de discussió si el seu ús és justificat malgrat els costos associats.

Baixeu-vos informe PDF

Edició en castellà.

Objectiu

Desenvolupar un document de síntesi de la literatura científica que identifiqui, avaluï i resumeixi la millor evidència disponible sobre l'eficàcia, seguretat i costos de la cirurgia robòtica comparada amb la cirurgia laparoscòpica en intervencions ginecològiques.

Metodologia

Es van realitzar cerques bibliogràfiques el maig de 2016 i gener de 2017 per tal d'identificar guies de pràctica clínica (GPC), informes d'avaluació de tecnologies (HTA, sigla de l'anglès health technology assessment), revisions sistemàtiques (RS) i assaigs prospectius, quan va ser necessari, que proporcionessin dades d'eficàcia, complicacions o costos de la cirurgia robòtica comparada amb la cirurgia laparoscòpica convencional. Es va avaluar la qualitat dels documents identificats mitjançant eines adequades per a cada cas. Es van realitzar síntesis narratives dels resultats trobats.

Resultats

Després de la identificació i selecció de referències, es va incloure una revisió sistemàtica d'assaigs clínics i tres assaigs addicionals no inclosos en aquesta revisió. L'evidència es basa en vuit estudis centrats en el maneig de condicions benignes (cinc d'histerectomia, dos de colposacropèxia, i un d'endometriosi) i un estudi en càncer endometrial. No es van trobar diferències clínicament rellevants en termes de desenllaços com a conversió a una altra modalitat quirúrgica, l'estada hospitalària, el report de dolor i de qualitat de vida, les complicacions intraoperatòries i postoperatòries, esdeveniments de sagnat, pèrdua sanguínia o infeccions. Així mateix, es van trobar diferències en termes del temps quirúrgic i l'ús de recursos a favor de les intervencions laparoscòpiques. La qualitat de l'evidència és baixa a causa de la inconsistència existent en alguns resultats, les limitacions metodològiques dels estudis considerats i la imprecisió dels estimadors obtinguts.

Conclusions

L'evidència referent a l'ús de la cirurgia robòtica en condicions ginecològiques benignes i malignes està limitada a un nombre reduït d'assajos clínics, principalment enfocats en l'ús d'histerectomia i colposacropèxies en condicions benignes, i en menor mesura en el maneig de l'endometriosi i el càncer d'endometri. La cirurgia robòtica sembla tenir uns resultats clínics i un perfil de seguretat comparables a la cirurgia laparoscòpica, amb un cost superior. La qualitat de l'evidència sobre l'efectivitat i seguretat d'aquesta cirurgia assistida en el camp de la ginecologia és baixa i presenta diverses limitacions. La relació cost/benefici d'aquesta tècnica encara és incerta fins que nous assaigs clínics proporcionin informació addicional.

Data d'actualització:  07.11.2017