• Imprimeix

Guia de pràctica clínica sobre el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) en nens i adolescents

Autoria: Grup de treball per a l'elaboració de la guia de pràctica clínica sobre el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) en nens i adolescents. Fundació Sant Joan de Déu, centre coordinador.

Abast de la guia

  • Nens i adolescents en edats compreses entre 6 i 18 anys. Aquesta Guia s'ha limitat al TDAH de nens en edat escolar.
  • La Guia no s'adreça a nens en edat preescolar (de 3 a 5 anys), ni a adults (majors de 18 anys). Aquests grups d'edat podran ser abordats en futures revisions de la Guia.
  • Amb diagnòstic principal de TDAH (qualsevol dels seus subtipus) segons criteris del DSM-IV-TR (Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals) o equiparables, amb i sense comorbiditat psiquiàtrica i de l'aprenentatge.


Document adreçat a
: professionals de l'àmbit clínic, educatiu i d'altres, i als pares que intervenen en el maneig del TDAH en nens i adolescents. La Guia també proveeix informació per a pacients, familiars i educadors que podrà ser utilitzada també per la població general.

 


Aquesta guia ha estat finançada mitjançant un conveni subscrit per l'Institut de Salut Carles III, organisme autònom del Ministeri de Ciència i Innovació, i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), en el marc de col·laboració previst en el Pla de Qualitat per al Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.

 

Objectius

  • Elaborar una guia basada en l'evidència científica sobre el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) en nens i adolescents que proporcioni als professionals encarregats de l'assistència a pacients, pares i educadors, una eina que els permeti prendre les millors decisions sobre els problemes que planteja la seva atenció (prevenció, detecció, diagnòstic, tractament, com també aspectes ètics i legals).
Data d'actualització:  10.12.2010