• Imprimeix

Guia de pràctica clínica sobre l'atenció a les persones amb esclerosi múltiple

Autoria: Grup de treball de la Guia de pràctica clínica sobre l'atenció a les persones amb esclerosi múltiple. Coordinació: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (Fundació Esclerosi Múltiple/Cemcat).

Abast de la guia:

  • Atenció a les persones amb esclerosi múltiple en edat pediàtrica i adulta.
  • Pacients amb síndrome clínica aïllada sense criteris d'esclerosi múltiple i pacients amb esclerosi múltiple establerta.
  • Diferents subtipus clínics de l'esclerosi múltiple (en brots i progressius).
  • Esclerosi múltiple en l'embaràs i la lactància .


Document adreçat a
: professionals sanitaris (neurologia, neurologia pediàtrica, neuroradiologia, infermeria neurològica, medicina familiar i comunitària, farmàcia, farmacologia clínica, neurorehabilitació, neuropsicologia, neurofisiologia i oftalmologia), pacients, cuidadors i familiars de les persones afectades per l'esclerosi múltiple.

 


Aquesta guia s'ha desenvolupat d'acord amb les pautes metodològiques del Programa de Guies de Pràctica Clínica del Sistema Nacional de Salut. Ha comptat amb una àmplia participació de professionals experts en el maneig de la malaltia, associacions de pacients i societats científiques d'àmbit estatal i internacional.

 

Objectius

  • Orientar els professionals sanitaris en la presa de decisions i disminuir la variabilitat en l'atenció a les persones amb esclerosi múltiple.
  • Proporcionar informació útil per als pacients, familiars i cuidadors que els permeti conèixer les intervencions avalades científicament i implicar-s'hi de forma activa en el procés d'atenció de la seva malaltia.
Data d'actualització:  23.11.2012