• Imprimeix

Guia de pràctica clínica sobre l'atenció integral a les persones amb malaltia d'Alzheimer i altres demències

Autoria: Grup de treball de la Guia de pràctica clínica sobre l'atenció integral a les persones amb malaltia d'Alzheimer i altres demències.

Abast de la guia

Aquest document se centra en l'atenció integral de persones afectades per demència, amb independència de l'edat d'inici del seu procés, als seus familiars i assistents. S'inclouen els menors de 65 anys per tenir manifestacions clíniques diferents i una important repercussió social. Les patologies abordades són:

  • Alzheimer i altres demències.
  • Demència vascular.
  • Dèmencia associada a la malaltia de Parkinson.
  • Demència amb cossos de Lewy.
  • Degeneració lobular frontotemporal.


Aquesta guia no aborda el maneig de les:

  • Demències secundàries a dèficit de vitamina B12 i hidrocefàlia normotensiva.
  • Demències associades a malalties infeccioses: VIH, infeccions virals o bacterianes.
  • Demències per encefalopaties espongiformes humanes (prionopaties).


Document adreçat a
: professionals sanitaris, pacients, cuidadors i familiars de les persones afectades per l'Alzheimer i altres demències.

 


Aquesta guia ha estat finançada mitjançant un conveni subscrit per l'Institut de Salut Carles III, organisme autònom del Ministeri de Ciència i Innovació, i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Cataluña (AQuAS), en el marc de col·laboració previst en el Pla de Qualitat per al Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.

 

Objectius

  • Elaborar una guia basada en l'evidència sobre l'atenció integral a les persones amb malaltia d'Alzheimer i altres demències amb un abast d'àmbit estatal que ofereixi «recomanacions desenvolupades de forma sistemàtica per ajudar professionals i pacients a prendre decisions sobre l'atenció sanitària més apropiada, i a seleccionar les opcions diagnòstiques o terapèutiques més adequades a l'hora d'abordar un problema de salut o una condició clínica específica» integrant de manera coordinada els diferents dispositius sanitaris del Sistema Nacional de Salut implicats.
Data d'actualització:  03.10.2011