• Imprimeix

Guia de pràctica clínica sobre trastorn límit de la personalitat

Data de publicació: juny de 2011

Autoria: Grup de treball de la Guia de pràctica clínica sobre trastorn límit de la personalitat. Fòrum de Salut Mental i Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), coordinadors.

Abast de la guia: aquesta guia se centra en el tractament específic del trastorn límit de la personalitat. Quan es requereixi recomanacions per al tractament de les patologies comòrbides associades al trastorn límit de la personalitat, s'aconsella recórrer a les guies de pràctica clínica elaborades per a l'abordatge terapèutic d'aquestes.

S'hi incorporen recomanacions per a l'atenció proporcionada a la persona afectada de trastorn límit de la personalitat des dels dispositius assistencials del Sistema Nacional de Salut, particularment els serveis especialitzats de salut mental com ara centres de salut mental infantil i juvenil, centres de salut mental d'adults, serveis d'urgències, unitats d'hospitalització d'aguts i subaguts, hospitals de dia, comunitats terapèutiques, serveis de rehabilitació comunitària i unitats de tractament específic.

Document adreçat a: especialistes en salut mental que s'encarreguen del tractament i atenció a persones amb trastorn límit de la personalitat.

Objectius

  • Elaborar una guia de pràctica clínica basada en l'evidència sobre el trastorn límit de la personalitat aamb un abast d'àmbit nacional per:
    • Oferir recomanacions desenvolupades de manera sistemàtica per ajudar els professionals a prendre decisions sobre l'atenció sanitària més adient.
    • Seleccionar les opcions diagnòstiques o terapèutiques més adequades a l'hora d'abordar.
    • Integrar de manera coordinada els diferents dispositius sanitaris del Sistema Nacional de Salut implicats. 


Aquesta guia ha estat promoguda pel Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Ha estat finançada amb fons de l'Estratègia Nacional de Salut Mental del Sistema Nacional de Salut.

L'AQuAS, amb la col·laboració del Fòrum de Salut Mental, han estat les entitats encarregades de la seva realització, que ha comptat amb la participació de professionals experts de la xarxa de salut mental i addiccions de Catalunya.

 

Data d'actualització:  15.06.2011