• Imprimeix

Avaluació de la convocatòria 2018 del PERIS. Informe de la Central de Resultats de Recerca

10/01/2019 14:01

Per segon any, es presenta la Central de Resultats de Recerca de l'àmbit de les convocatòries de recerca del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2016-2020 (PERIS). L'objectiu general de la Central de Resultats de Recerca–Convocatòries PERIS és presentar, anualment, els resultats de l'avaluació ex-ante, l'avaluació de tancament i l'avaluació d'impacte de les subvencions que atorga el Departament de Salut en convocatòries anuals en règim de concurrència competitiva.

Aquest informe fa un retiment de comptes sobre com s'ha dibuixat el mosaic d'oportunitats que s'han generat i que es tradueix en fites com:

  • Més de 8 milions d’euros entre el teixit investigador català.
  • El finançament de 20 projectes de salut mental.
  • Generació de 30 llocs de treball per a científics i tecnòlegs.
  • 28 professionals d'infermeria i/o fisioteràpia i 31 facultatius especialistes han pogut alliberar hores de la seva càrrega assistencial per fer recerca.


Es recullen, també, els primers resultats de tancament de la primera convocatòria PERIS, la del 2017. S’hi presenta una galeria de 15 casos la recerca dels quals ha provocat una millora en la pràctica assistencial de la seva entitat o més enllà, posant de manifest la missió del PERIS de fer indestriable la recerca de la millor pràctica assistencial.

 

Publicació