• Imprimeix

Un estudi de l'AQuAS analitza les desigualtats socioeconòmiques i l'impacte en la salut a Catalunya

L'estudi publicat a la prestigiosa revista internacional “Journal of Epidemiology and Community Health” mostra que les desigualtats socioeconòmiques -que la crisi econòmica dels darrers anys ha aguditzat- provoquen un deteriorament de l'estat de salut i un major consum i utilització dels recursos i serveis sanitaris.

30/08/2018 00:08
Article AQuAS JECH

La revista ‘Journal of Epidemiology and Community Health’ ha publicat l'estudi "Desigualtats socioeconòmiques en salut i utilització dels serveis a Catalunya: una anàlisi de les dades individuals de 7,5 milions de residents" que ha estat dirigit per Anna García-Altés, responsable de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

La  novetat  d'aquest estudi és  que  per  primera vegada  s’analitzen  les  desigualtats  socioeconòmiques  en  l’estat de salut i la utilització de serveis sanitaris segons el nivell socioeconòmic de la població, utilitzant informació individual de la totalitat dels habitants de Catalunya.

Entre els resultats més rellevants, cal destacar que l’estat de salut de la població infantil s’ha vist afectat pel nivell socioeconòmic dels seus progenitors.

La salut de les nenes i els nens depèn del nivell socioeconòmic dels seus progenitors. La morbiditat, la utilització dels centres de salut mental, la taxa d’hospitalització i la probabilitat de consumir fàrmacs de les nenes i els nens amb menor nivell socioeconòmic multiplica per valors entre 3 i 5 els de les nenes i els nens amb major nivell socioeconòmic, i fins a 7 en el cas de la taxa d’hospitalització psiquiàtrica. 

Els resultats i el coneixement obtinguts posen de manifest que un millor estat de salut de la població no dependria només d'una major inversió sanitària, sinó que cal impulsar polítiques no tan sols en l’àmbit sanitari, sinó també en noves polítiques socials que millorin les condicions de vida, educació, treball i habitatge i especialment aquelles que poden tenir un impacte més gran en els primers anys de vida de les persones.