• Imprimeix

22 experiències innovadores reben la certificació de qualitat durant la IV Jornada de l'OIGS

25/05/2017 09:05
22 experiències innovadores reben la certificació de qualitat durant la IV Jornada de l'OIGS

22 experiències innovadores reben la certificació de qualitat durant la IV Jornada de l'OIGS

Més de 500 professionals del sector salut van assistir a la IV Jornada de l’Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS) que es va celebrar a Barcelona el passat 22 de maig de 2017.

La Jornada va servir per presentar les novetats més rellevants que ha incorporat l’Observatori durant el darrer exercici. També s'hi va presentar el repte OIGS solucions innovadores que ha estat guanyat per l'Hospital Clínic i la UPF Barcelona School of Management.

L'emprenedoria social també va tenir una participació destacada en el programa. Per emprenedoria social s'entén aquell corrent de persones i organitzacions emprenedores que donen resposta -amb nous productes i serveis- al reptes que la transformació social pot generar, amb l'objectiu de repercutir els beneficis en la millora social i col·lectiva, amb exemples com les experiències del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials (CESS) de la UVic i l'entitat PREAD (Prevenció de l'Ansietat i la Depressió). Finalment, el projecte Barça Innovation Hub va cloure el torn de les presentacions.

Durant l'acte, el conseller de Salut, Antoni Comín, va fer entrega del diploma a les 22 millors experiències que han aconseguit una certificació de qualitat del procés d’avaluació que ha estat expedit per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Relació de les 22 experiències innovadores que han rebut el certificat de qualitat del procés d’avaluació

 • Per què serveix una direcció de processos transversals?. Institut Català de la Salut -Gerència Territorial Metropolitana Nord: AP i Hospital Germans Trias, Fundació Hospital de l'Esperit Sant, Consorci Sanitari del Maresme, Institut Guttmann, Badalona Serveis Assistencials, CatSalut - Direcció de Sector del Barcelonès Nord i Maresme/Vallès Oriental
 • Circuit integrat d'Hospitalització a Domicili i Atenció Primària a l'AIS Dreta per ingrés directe de pacients crònics complexes: Experiència col.laborativa entre diferents nivells d'atenció per a la millor continuïtat assistencial. Unitat d’Hospitalització a Domicili de l’AIS Dreta de Barcelona. Consorci Sanitari Integral
 • Introducció d'infermera gestora de casos per gestió telefònica al servei SEVIAC. Institut Català de la Salut
 • Els laboratoris de l'ICS pioners a Europa en gestió conjunta de la qualitat. Grup de Laboratoris de l’ICS per la recerca d'indicadors i especificacions de la qualitat: Laboratori Clínic l’Hospitalet, Laboratori Clínic Hospital de Bellvitge, Laboratori Unificat Metropolitana Nord (Badalona), Laboratoris Clínics Hospital Vall d'Hebron (Barcelona), Laboratori Clínic territorial ICS Lleida, Laboratori Territorial Girona, Laboratori Clínic Camp de Tarragona, Laboratori Clínic Terres de l’Ebre (Tortosa), Consorci de Laboratori Intercomarcal Anoia, Penedès i Garraf (Catalunya Central-Alt Penedès Garraf)
 • Programa pilot d'atenció al pacient crònic complex en salut mental. Parc Sanitari Sant Joan de Déu
 • Pla de minimització de riscos i ús segur dels medicaments: de la teoria a la pràctica. “Servei d’Atenció Primària Alt Penedès-Garraf- Baix Llobregat Nord. Institut Català de la Salut”
 • Programa Atenció Primària Sense Fum. Agència de Salut Pública de Catalunya, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya
 • Activació del pacient per l'autocontrol en el tractament anticoagulant oral a traves de les TIC. Althaia. Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
 • Efectivitat de la teràpia racional emotiva comportamental en la pràctica del treball social clínic: impacte en freqüentació mèdica i prescripció de psicofàrmacs. Institut Català de la Salut. IDIAP Jordi Gol, Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Lean Management i l'Anàlisi Modal de Fallades i Efectes en el Codi Ictus. Hospital Universitari Mútua Terrassa
 • Ordenació dels laboratoris clínics de l'Institut Català de la Salut. Institut Català de la Salut, Laboratoris clínics
 • Pla territorial d'atenció al.lergològica del Barcelonès-Nord. "Institut Català de la Salut - Gerència Territorial Metropolitana Nord: AP i Unitat d’Al.lergologia Hospital Germans Trias. Badalona Serveis Assistencials: AP i Unitat d'Al·lergologia Fundació Hospital de l’Esperit Sant CatSalut – Direcció de Sector Barcelonès Nord i Maresme/Vallès Oriental
 • Establir una ruta assistencial de col·laboració en l'atenció urgent atenció primària - atenció especialitzada. Centre Atenció Primària La Seu d'Urgell - SAP Lleida Nord - Fundació Sant Hospital de La Seu d'Urgell
 • 1Redisseny del programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) de MútuaTerrassa. MútuaTerrassa Assistencial
 • Implementació de l'escala RACE al codi ictus de Catalunya: selecció de pacients candidats a tractament endovascular. Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya , Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
 • Programa d'atenció al pacient crònic complex de MútuaTerrassa: unitat funcional de crònic i unitat de subaguts. MútuaTerrassa Assistencial (AP-AE) i Centre sociosanitari Vallparadís
 • Althaia sense Dolor. Fundació Althaia, Xarxa Assistencial Universitaria de Manresa
 • Aprofitant les noves tecnologies: La consulta a distància i els professionals d’infermeria. El projecte Telecura®. Institut Català de la Salut. Camp de Tarragona
 • Al·lergologia en xarxa, un nou model d'assistència. "Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa. Servei d'Al·lèrgia. Hospital Sant Joan de Déu. Hospital d'Igualada. Consorci Sanitari de l'Anoia. Hospital Nostra Senyora de Meritxell d'Andorra. Servei Andorrà d'Atenció Sanitària
 • Noves estratègies per optimitzar l’atenció al pacient quirúrgic. Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida - CAPs de la regió sanitària Lleida.
 • Unitat d’Atenció Intermèdia Onco-Geriàtrica del Parc Sanitari Pere Virgili. Hospital Sociosanitari Parc Sanitari Pere Virgili Hospital Universitari de la Vall d’Hebron
 • Primer any d'experiència en la implantació del codi sèpsia a l'Hospital de Sant Pau a través del procés d'atenció urgent: la millora en els Resultats. Procés d'atenció urgent. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

 

L'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS)

L’OIGS va iniciar la seva trajectòria l'any 2012 impulsat de de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, i a petició del Departament de Salut.

L’objectiu d’aquest Observatori és el de promoure la participació dels professionals i dels centres sanitaris en la identificació, valorització i visibilitat de les experiències innovadores en l'àmbit de la gestió sanitària que s'estan desenvolupant al sistema sanitari català. Ofereix un portal públic on es poden publicar i visualitzar iniciatives innovadores en gestió, i un portal col•laboratiu (comunitat d’innovació) que permet la interacció entre els professionals que comparteixen les seves experiències.

L'OIGS vol promoure que les experiències innovadores puguin ser implementades pels centres, amb l'objectiu de generar canvis i millores en l'assistència, la gestió i en l'optimització dels recursos sanitaris.

L'OIGS és un instrument de què s’ha dotat el sistema de salut de Catalunya per recollir l’esforç i les iniciatives de les organitzacions per innovar en diferents àmbits de gestió.

A més de l'àmbit català, l’OIGS té vocació internacional i té intenció de fer-se ressò d’experiències innovadores en gestió produïdes a d’altres comunitats autònomes, a països de la Unió Europea i a la resta del món.

• L'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS) ha identificat més de 400 experiències innovadores posades en pràctica arreu de Catalunya.
• 1.300 professionals de la salut s’han registrat a l’espai d’intercanvi de coneixement integrat de l’OIGS.

Més informació