L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) aposta fermament per potenciar les estratègies de col·laboració internacional en innovació i avaluació en els àmbits de les tecnologies, l'eSalut, la qualitat i la recerca sanitàries, tot donant suport a un dels objectius del Departament de Salut que es recullen en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS 2016-2020).

Així mateix, la internacionacionalització de les activitats d'innovació i d'avaluació també representa per a l'AQuAS d'altres beneficis com ara:

  • Participar i incidir en reptes complexos de caràcter global.
  • Integrar excel·lència, talent, ciència i tecnologia amb la cooperació amb múltiples i diversos agents d'altres entorns.
  • Aportar i adquirir capacitats i mètodes que beneficien tant els nostres professionals com el mateix sistema de salut.
  • Treballar localment i globalment formant nodes i xarxes d'alt valor afegit.

 

Dins de les múltiples participacions en projectes europeus cal destacar la línia d'actuació de l'AQuAS pel que fa als processos de compra pública precomercial (Pre-commercial Procurement) i compra pública d'innovació en salut, àmbit en el qual l'Agencia s'està posicionant com tot un referent internacional.

A continuació es relacionen els projectes internacionals en què l'AQuAS participa actualment.

També podeu consultar alguns dels projectes internacionals en què ha col·laborat AQuAS i ja han finalitzat. Històric de projectes