• Imprimeix

Instantànies de Recerca

Instantànies de recerca

El repositori d’Instantànies de Recerca neix amb l’objectiu de voler apropar al públic general els impactes socials que té la recerca biomèdica realitzada a Catalunya.

Aquest repositori difon, valida, mostra i emmagatzema exemples de resultats de recerca que hagin tingut un impacte social.

El registre vol ser una eina transparent de mesura i avaluació orientada a la ciutadania ja que promou un més ampli i millor coneixement dels resultats de la recerca, proporciona l'evidència de com aquesta recerca s’ha implementat en la pràctica, alhora que apropa la recerca realitzada als centres de recerca biomèdics catalans als ciutadans.

Consulteu el repositori d'Instantànies de Recerca

Què és l'impacte social?

S'entén per impacte social de la recerca tots aquells beneficis reals experimentats dels resultats de la recerca per una àmplia gamma de beneficiaris, incloent a les persones, organitzacions, comunitats, regions o altres entitats. Aquests beneficis poden estar relacionats amb la influència real de la recerca en les decisions que afecten els sistemes de salut, la pràctica clínica, la gestió sanitària i/o pública; amb la millora de la salut i el benestar social; o en promoure beneficis econòmics en la societat.

Com s'identifiquen les Instantànies de Recerca?

En una fase inicial, s'identifica recerca que s’hagi aplicat en el món sanitari (sistemes de salut, la pràctica clínica, la gestió sanitària i/o pública...). L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya coordina aquest procés en col·laboració amb els centres de recerca biomèdics catalans.

La recerca es prioritza segons uns criteris ben establerts: implementació de la recerca, influència real, i nivell d’aportació dels resultats a l’aplicació.

Per a cadascuna de les instantànies prioritzades es realitza un díptic amb informació sobre: de què va la recerca, els resultats aconseguits, com es beneficien els ciutadans (on s’ha implementat), com s’ha comprovat l’impacte, i informació sobre els investigadors que han realitzat la recerca. Tots aquests apartats es descriuen en un llenguatge planer per al públic. La informació recopilada és enviada i validada pels propis investigadors.

Contacte

Logo ISOR

L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) disposa d'un equip especialitzat en avaluar l'impacte social de la recerca (Grup ISOR) però tothom pot fer-nos arribar comentaris o suggeriments.

Si coneixeu alguna recerca que s’hagi aplicat a la pràctica, us convidem a proposar-la-hi. La vostra proposta serà valorada i, si escau, inclosa al repositori d’Instantànies de Recerca.

Podeu contactar amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic: recerca.AQuAS@gencat.cat

Data d'actualització:  28.12.2016